• Chiếc Lá Cuối Cùng

  56,000

  Chiếc Lá Cuối Cùng

  – Người Dịch : Ngô Vĩnh Viễn
  – Nhà xuất bản: NXB Văn học
  – Kích thước: 13 x 20,5 cm
  – Số trang: 264
  – Hình thức bìa: Bìa mềm gấp mép
  – Hình thức ruột: Một màu
  – Mã vạch:  9786046971566

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Cuốn Theo Chiều Gió

  158,000

  Cuốn Theo Chiều Gió

   

   – Người Dịch : Vũ Kim Thư

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 16 x 24 cm

  – Số trang: 844

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046619826

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Ông già và Biển cả

  25,000

  Ông già và Biển cả

   

  – Người dịch : Phùng Khánh – Phùng Thăng

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 10 x 16 cm

  – Số trang: 144

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  9786046917892

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách
  Add to cart
  Quick View
 • Tiếng gọi của Hoang Dã

  32,000

  Tiếng gọi của Hoang Dã

  – Người Dịch : Lâm Hoài, Võ Quang, Bảo Hưng
  – Nhà xuất bản: NXB Văn học
  – Kích thước: 10 x 16 cm
  – Số trang: 200
  – Hình thức bìa: Bìa mềm gấp mép
  – Hình thức ruột: Một màu
  – Mã vạch:  97860465763

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Xuân Thu Chiến Quốc

  148,000

  Xuân Thu Chiến Quốc

   

   – Người Dịch : Mộng Bình Sơn

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  9786046966371

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View