• Âm hồn đòi mạng kẻ phụ tình

  33,000

  Âm hồn đòi mạng kẻ phụ tình

   

   – Người tuyển chọn : Dương Phong

  – Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

  – Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

  – Số trang: 220

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046613916

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách
  Add to cart
  Quick View
 • Dật Dờ Hồn Lạnh

  26,000

  Dật Dờ Hồn Ma 

   

  – Người tuyển chọn : Dương Phong

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

  – Số trang: 160

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046617365

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Du Hồn Lạc Nẻo

  26,000

   Du Hồn Lạc Nẻo

   

  – Người tuyển chọn : Dương Phong

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

  – Số trang: 152

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046617389

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Duyên Tình Ma

  26,000

   Duyên Tình Ma

   

  – Người tuyển chọn : Dương Phong

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

  – Số trang: 156

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gập mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046617396

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Điệu luận vũ của oan hồn

  26,000

  Điệu luận vũ của oan hồn

   

   – Người tuyển chọn : Dương Phong

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

  – Số trang: 152

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046617372

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Hồn ma giữa đêm khuya

  25,000

   Hồn ma giữa đêm khuya

   

  – Người tuyển chọn : Dương Phong

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

  – Số trang: 148

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046617457

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Ma Nữ Đa Tình

  26,000

  Ma Nữ Đa Tình

   

   – Người tuyển chọn : Dương Phong

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

  – Số trang: 152

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gập mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046617402

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Ngôi nhà ma ám

  26,000

   Ngôi nhà ma ám

   

  – Người tuyển chọn : Dương Phong

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

  – Số trang: 160

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046617419

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Người về từ chốn A Tỳ

  26,000

  Người về từ chốn A Tỳ

   

   – Người tuyển chọn : Dương Phong

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

  – Số trang: 152

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046617426

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View
 • Oan hồn không siêu thoát

  26,000

   Oan hồn không siêu thoát

   

  – Người tuyển chọn : Dương Phong

  – Nhà xuất bản: NXB Văn học

  – Kích thước: 13,5 x 20,5 cm

  – Số trang: 152

  – Hình thức bìa: Bìa mềm tay gấp mép

  – Hình thức ruột: Một màu

  – Mã vạch:  8936046617433

  Công ty cổ phần sách trí thức việt : Đơn vị độc quyền liên kết xuất bảnphát hành sách

  Add to cart
  Quick View